Wednesday, June 10, 2009

Valguse ja varju vahel / Between Light and Shadow


Valgus on kutsuv.
Aga vari on siiski nii meelitav.
Pimedus kaob isegi väikese valguse kübeme ümbert.
Ometi ei taha me lahti lasta  sellest tuttavast mugavustundest
ja lõplikult varjust välja astuda.
:)
Light is calling.
But shadow is still so alluring.
Darkness disappears around even a small drop of light.
Still we don't want to let go of the familiar sense of comfort
and step out of the shadow once and for all.
:)

Thursday, April 23, 2009

Sirutudes valguse poole / Reaching towards the light


Igaüks tahab valguse poole sirutuda. 

Lubagem endal seda teha!

:)

Everyone wants to reach towards the light.

Let's allow ourselves to do that!

:)

Wednesday, April 22, 2009

Teine vaatenurk / Different Angle


Muuda vaid vaatenurka ja tavalisest saab muinasjutt.
:)
Change the angle and ordinary becomes fairy-tale.
:)

Saturday, April 18, 2009

Valgus paistab läbi / Light shines through


Pilvisel õhtul palusin ilusat päikeseloojangut. Selline oli pilt, mida nägin.

Valgus on alati olemas. Piisab väikesest august pilvedes, et see läbi paistaks.

:)

On a cloudy evening I prayed for a beautiful sunset. This is what I saw.

The light is always there. Little hole in the clouds is enough for it to shine through.

:)

Friday, April 10, 2009

Ärkamine elule / Awakening to life


Kevad on ärkamine.

Talvel lumena mööda maad laiali laotunud vesi tahab nüüd kiiresti merre tagasi jõuda.

Tekivad kevadpäikese paistel sillerdavad väikesed kärestikujõed.

Ärganud hinged tahavad taas allikasse tagasi jõuda.

Nad tekitavad armastuse paistel helkleva eluvoolu.

See võib olla küll kärestikuline, aga on ilus ja see liigub.

Liikumine on elu.

Kevad on ärkamine elule. :)

Spring is awakening.

Having been spread out on land as snow in winter, water wants to get back to the sea in a hurry.

Little rivers, full of rapids, form and glitter under the spring sun.

Awakened souls want to get back to the source again.

They create a flow of life, glittering in the light of love.

It may be full of rapids, but it is beutiful and it moves.

Motion is life.

Spring is awakening to life. :)

Wednesday, April 8, 2009

Avanemine valgusesse / Opening into the Light

Valgus on armastus. Armastus on valgus. 

Päike armastab ja kiirgab valgust kõigile.

Lill armastab ja avab ennast valgusesse.

Avanenud lill kiirgab armastust ja see on ilu.

Päike ei vali. Lill ei vali. Vaid inimene saab valida.

Mina valin avanemise. Valin armastuse. Valin kiirgamise.

Inimene! Valik on sinu! :)

Light is love. Love is light.

Sun loves and radiates light to all.

Flower loves and opens itself into the light.

Opened flower radiates love and it is beauty.

Sun does not choose. Flower does not choose. Only human can choose.

I choose opening. I choose love. I choose radiating.

Human! The choice is yours! :)

Tuesday, April 7, 2009

Kevade imed / Wonders of Spring


Kevad loob imesid.
Teeäärsest kraavist on saanud päikesepiiskade jõgi. :)
Spring creates wonders.
Roadside ditch has become a river of sundrops. :)